ÅRETS KÄNSLOVISIONÄR 2020

Skärmavbild 2020-11-25 kl. 20.12.49.png

Priset för Årets Känslovisionär går till MiND.

 

Juryns Motivering lyder:

Under ett år där ofrivillig ensamhet har drabbat fler än någonsin har den nominerade hittat nya vägar att nå de mest utsatta, varje dag, dygnet runt! Ett samtal i taget har de fortsatt flytta gränser för vem som kan och får hjälpa i en svår situation. Med hjälp av frivilliga medmänniskor skapar de tid och rum för de allra svåraste känslorna. 

Mind_fotograf_BodilJohansson.jpg

Bild från prisutdelningen i Malmö. FV Hannah Harvigsson, Cecilia Jansson och Helén Thorén. Fotograf Bodil Johansson.

Enfamiljavkanslor_MaritnSeverinson_72.jp

Förutom ära och blommor mottog MIND en målning av konstnären Martin Severinson som skapades live på scenen under galakvällen.

Mind

Mind har sedan 1931 arbetat för psykiska hälsa. Idag är Självmordslinjen en viktig del av verksamheten. Denna suicidpreventiva stödlinje är öppen dygnet runt, varje dag och bemannas av vanliga medmänniskor som fått volontärutbildning. Mind lyfter på så sätt vikten av det medmänskliga samtalet och flyttar gränser för vem som kan och får hjälpa i en svår situation. Under Coronapandemin agerade de snabbt och utökade verksamheten med “Äldrelinjen” som ger medmänskligt stöd för en särskilt utsatt grupp i tider av ofrivillig isolering. Mind skapar tid och rum för känslor.

Övriga Nominerade 2020 var:

Maria Samuelsson

jobbar som BISAM (Brukareinflytandesamordnare) i Sydöstra Skåne. Både i och utanför sitt arbete har hon med kreativitet engagerat sig för att skapa platser där vi kan mötas och prata om psykisk hälsa och svåra känslor. Hon har presenterat och genomfört nyskapande idéer som “psykbussen” och “återhämtningscaféer”. Innovationen och den egna erfarenheten driver henne och gör henne till en inspiratör och visionär för känslorna.

Ullakarin Nyberg

är psykiatriker, suicidforskare och författare. Med medmänsklighet och stor kunskap belyser Ullakarin Nyberg vikten av att prata om det som känns. Framförallt de svåra känslorna. Med en rad imponerande föreläsningar och nedslag i vårt land sprider hon ovärderlig kunskap och nya perspektiv kring vårt känsloliv, stressrelaterad smärta och psykiska diagnoser. Hon visar det stora värdet i det lilla ordet och i lyssnandet.

NSPH-Skåne

Är en paraplyorganisation för "psykiatriska" patient- och närståendeföreningar i Skåne. En liten organisation med stor egenupplevd erfarenhet och livskunskap som arbetar med att sprida kunskap för att minska negativa attityder, stigma och diskriminering av personer med psykisk ohälsa och psykiska funktionshinder. 

Med verktyg som Återhämtningsguiden, Peersupport, Brukarrevisionen m fl har NSPH-Skåne lyckats skapa unika samarbeten och göra patienter och närstående delaktiga i både vård och forskningssammanhang. Ger känslorna plats där de behövs som mest!

Rickard Bracken

Han är generalsekreterare för den ideella organisationen Suicide Zero och har lång erfarenhet av att leda projekt och uppdrag som rör psykisk hälsa. Rickards personliga drivkraft bottnar i egen erfarenhet som gör att han tar en självklar plats i både idella föreningar och uppdrag på regeringsnivå. Var han än kommer arbetar han med stort engagemang för att minska stigma och lyfta viktiga frågor som rör känslor och vårt mående.