JURYN

Efter nomineringsperiodens slut är det denna emminenta jury som har det ärofyllda uppdraget att utse årets Känslovisionär 2021 

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram